ДИФУЗИЈА


anri_dinanДифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва. Дифузија је активност ширења знања о међународном хуманитарном праву, oсновним принципима Међународног покрета и другим хуманитарним вредностима које заступа Међународи покрет.

Активности у оквиру програма дифузије се спроводе за различите циљне групе: припаднике Црвеног крста, младе, здравствено особље, просветне раднике, медије, општу јавност, војску, полицију итд. Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд.

За више информација о овој делатности можете се обратити секретаријату Црвеног крста Стари град на тел. 011/2628-882 , електронском поштом на адресу crvenikrst@sbb.rs или дођите лично у просторије Црвеног крста Стари град у Улици Студентски трг бр. 18