Програм Црвеног крста Србије „Смањење ризика од елементарних непогода и других опасности у локалној заједници“ има за циљ да ојача капацитете локалне заједнице подизањем свести о систему раног упозоравања и спремности за спровођење мера самозаштите и међусобне заштите.  

Искуствима стеченим приликом деловања Црвеног крста Србије утврђене су најчешће врсте  несрећа које погађају Србију (поплаве, клизишта, земљотреси, екстремни метеоролошки услови). Приликом деловања у различитим елементарним непогодама и катастрофама Црвени крст Србије је такође утврдио да  недовољна информисаност грађана Републике Србије о систему заштите и спасавања, као и мерама које могу предузети у циљу превенције самих догађаја и  смањења ризика од несрећа, доприноси већим последицама које несреће проузрокују. 

Програм је намењен ученицима трећег разреда основних школа, а реализују га едуковани млади волонтери Црвеног крста у сарадњи са просветним радницима, путем вршњачке едукације. Програм подразумева следеће тематске јединице:

 • систем заштите и спасавања;
 • подела врста несреће и њени узроци;
 • климатске промене;
 • пожари;
 • поплаве;
 • безбедност на воденим површинама;
 • земљотреси;
 • клизишта и одрони;
 • техничко технолошке несреће; 
 • мере и поступци у случају несреће;
 • мере безбедности и заштите у свакодневном обављању активности (у спорту, саобраћају и домаћинству)
 • мере прве помоћи.

Поред реализације радионица програмом су предвиђене и друге активности попут организовања вежби евакуације са ученицима, локалних такмичења на тему програма, обука младих волонтера Црвеног крста и просветних радника и др.

За потребе програма Црвени крст Србије развио је радну свеску намењену ученицима, која за циљ има да се подсете градива са радионица, али и да код куће у сарадњи са родитељима решавају домаће задатке из радне свеске.

Црвени крст Стари град отпочео је реализацију програма у октобру 2016. године, као једна од првих 10 организација Црвеног крста у Републици Србији. У периоду од октобра 2016. године до марта 2017. године програм је реализован средствима оставреним у недељи Црвеног крста од продаје доплатне маркице. Сагласност за реализацију програма дала је Влада Републике Србије.

Снимак ТВ Студио Б – такмичење у оквиру програма – март 2017. године

 

Последње вести

 • МЕЂУРЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ НА КАЛЕМЕГДАНУ

  Црвени крст Стари град имао је ту част и задовољство да у име Црвеног крста Србије организује Међурегионално такмичење екипа прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења. Наши волонтери и запослени, у суботу 8. јуна, на Доњем граду на Калемегдану били су домаћини за 295 колега и волонтера из организација Црвеног крста из…