Програм Црвеног крста Србије „Смањење ризика од елементарних непогода и других опасности у локалној заједници“ има за циљ да ојача капацитете локалне заједнице подизањем свести о систему раног упозоравања и спремности за спровођење мера самозаштите и међусобне заштите.  

Искуствима стеченим приликом деловања Црвеног крста Србије утврђене су најчешће врсте  несрећа које погађају Србију (поплаве, клизишта, земљотреси, екстремни метеоролошки услови). Приликом деловања у различитим елементарним непогодама и катастрофама Црвени крст Србије је такође утврдио да  недовољна информисаност грађана Републике Србије о систему заштите и спасавања, као и мерама које могу предузети у циљу превенције самих догађаја и  смањења ризика од несрећа, доприноси већим последицама које несреће проузрокују. 

Програм је намењен ученицима трећег разреда основних школа, а реализују га едуковани млади волонтери Црвеног крста у сарадњи са просветним радницима, путем вршњачке едукације. Програм подразумева следеће тематске јединице:

 • систем заштите и спасавања;
 • подела врста несреће и њени узроци;
 • климатске промене;
 • пожари;
 • поплаве;
 • безбедност на воденим површинама;
 • земљотреси;
 • клизишта и одрони;
 • техничко технолошке несреће; 
 • мере и поступци у случају несреће;
 • мере безбедности и заштите у свакодневном обављању активности (у спорту, саобраћају и домаћинству)
 • мере прве помоћи.

Поред реализације радионица програмом су предвиђене и друге активности попут организовања вежби евакуације са ученицима, локалних такмичења на тему програма, обука младих волонтера Црвеног крста и просветних радника и др.

За потребе програма Црвени крст Србије развио је радну свеску намењену ученицима, која за циљ има да се подсете градива са радионица, али и да код куће у сарадњи са родитељима решавају домаће задатке из радне свеске.

Црвени крст Стари град отпочео је реализацију програма у октобру 2016. године, као једна од првих 10 организација Црвеног крста у Републици Србији. У периоду од октобра 2016. године до марта 2017. године програм је реализован средствима оставреним у недељи Црвеног крста од продаје доплатне маркице. Сагласност за реализацију програма дала је Влада Републике Србије.

Снимак ТВ Студио Б – такмичење у оквиру програма – март 2017. године

 

Последње вести

 • ОБУКА ЗА СПАСИОЦЕ НА ВОДИ

  Стручно осособљавање за звање спасилац на води Црвени крст Стари град планира да одржи стручно оспособљавање за звање спасилац на води на територији града Београда. Услови које кандидат треба да испуниКако би кандидат приступио стручном оспособљавању, потребно је да испуни следеће услове:· Да има 18 или више година· Да има стечено средње стручно образовање (четворогодишње…