ПРИПРЕМЕ И ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА


images-stories-11-300x225За пружање адекватне помоћи жртвама несреће, неопходно је пре свега имати адекватну процену која мора да обухвати све елементе на основу којих се ангажују најоптималнији људски и материјални ресурси у што је могуће краћем времену. У зависности од карактера, размера и последица несрећа укључују се адекватни оперативни нивои за одговор на несреће који су организовани на следећи начин:
Први оперативни ниво (локални – општински ниво) треба да буде оспособљен да делује без помоћи виших нивоа у првих 4-6 сати након догађања несреће, а њихова надлежност се ограничава подручјем општине на којој су организовани.
Други оперативни ниво (окружни – регионални ниво) има задатак да подржи и помогне општинском нивоу ангажовањем људства и допунске промене у току наредна 72 сата. Надлежност је по правилу ограничена на територији округа – региона, а у случају потребе могу се ангажовати и на територији суседних региона.
Трећи оперативни ниво (републички и покрајински) подржава предходна два нивоа људством и допунском опремом у наредних месец дана, брине о организованости и функционисању националног плана. Зона одговорности је територија републике, односно покрајине и проширује се у зависности од конкретних птореба у региону.
Четврти оперативни ниво (савезни) интервенише најсавременијом опремом и људством. Врхунска обученост, опремљеност и мобилност овог нивоа омогућује ангажовање на читавој територији Републике Србије, а по потреби може понудити помоћ и другим националним друштвима.

Од 2003. године у оквиру Црвеног крста Стари град делује Општинска вишенаменска теренска јединица за деловање у несрећама и катастрофама. Ова јединица подељена је на области руководства, прве помоћи, техничке подршке и бриге о људима.

Њу чини 30 обучених волонтера и професионалаца, који имају међународно признате сертификате за пречишћавање воде, обезбеђивање санитарних услова, акције трагања и спасавања. Они су до сада успешно вршили санитетско обезбеђивање различитих скупова високог ризика. Јединица је одговорила на сваки вид елементарних непогода у Београду, а и након истих вршила теренску процену угрожености.

За више информација о овом програму можете се обратити секретаријату Црвеног крста Стари град на тел. 011/2628-882 , електронском поштом на адресу crvenikrst@sbb.rs или дођите лично у просторије Црвеног крста Стари град у Улици Студентски трг бр. 18.