ЗДРАВСТВЕНО-ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ


У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном Друштву је, у складу са циљевима Међународног покрета додељена улога да у сарадњи са здравственим установама, учествује у промоцији здравља, унапређењу здравља појединих групација становништва и превенцији болести од већег социо-медицинског значаја.Промоција здравих стилова живота и превенција болести зависности, треба да допринесу смањењу броја људи, пре свега младих у погледу ризичног понашања у сваком облику и порасти знања из области превенције и здравих стилова живота.

У склопу здравствено-превентивне делатности Црвени крст Стари град учествује у различитим акцијама, манифестацијама, организује превентивна предавања и трибине за младе. Наши волонтери учествују на семинарима, предавањима, трибинама организованим од стране Црвеног крста Србије и Црвеног крста Београда, а који су посвећеним превенцији хив-а, полно преносивим болестима, контрацепцији, болестима прљавих руку, менталном здрављу.

Црвени крст Стари град сваке године учествује у обележавању Светског дана борбе против туберкулозе (24. март), Светског дана здравља (7. април), Светског дана срца (26. септембар), као и реализацији пролећног и јесењег фестивала здравља.

ПРЕВЕНЦИЈА ХИВ-а И ПОЛНО ПРЕНОСИВИХ ИНФЕКЦИЈА

Превенција ХИВ-а и ППИ (полно преносиве инфекције) су области којима се баве млади волонтери наше организације, који су едуковани на националним обукама организованим од стране Црвеног крста Србије. Едукација едукатора и вршњачка едукација су најбољи начин превентивног деловања када имамо у виду младе као циљну групу.
Црвени крст Стари град организује превентивна предавања по одељењима или трибине за ученике седмог и осмог разреда основних школа и ученике средњих школа на поменуте теме. На почетку предавања едукатори пуштају кратак филм “Дечко који се стидео“, који је направио Црвени крст Палилула, за потребе организација Црвеног крста у оквиру овог програма. Након тога предавања су праћена мултимедијалним презентацијама које садрже слајдове о појмовима хив-а и сиде, теоријама настанка, начинима заштите и могућностима тестирања. На крају предавања ученици имају могучност да постављају питања едукаторима и да добију брошуре Црвеног крста Србије “Све што треба да знам о AIDS-у“.
Млади волонтери наше организације сваке године учествују и у обележавању 1. децембра – Светскод дана посвећеног борби против хив-а.

ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Црвени крст Стари град кроз различите активности учествује на пољу превенције болести зависности.
За ученике седмог и осмог разреда основних школа и за ученике средњих школа организују се превентивна предавања по одељењима или трибине за заинтересоване ђаке. Реализатори ових предавања су млади волонтери наше организације, вршњачки едукатори у овој области. Превентивна предавања су праћена мултимедијалним презентацијама у оквиру којих је посебан нагласак стављен на штетности дувана, алкохола и наркотика по организам. Ученици активно учествују кроз различите видове дискусија и дебата, а на крају предавања увек је остављена могућност постављања питања.
Поред превентивних предавања, волонтери наше организације учествују и у спровођењу акција попут: Националног дана борбе против дуванског дима (31. јануар), Светског дана борбе против пушења (31. мај), Светског дана борбе против злоупотребе дрога (26. јун) и обележавања новембра месеца, као месеца борбе против болести зависности.

Уколико желите да закажете превентивна предавања за ученике ваше школе или учествујете у некој од наведених акција и активности као волонтер наше организације обратите се секретаријату Црвеног крста Стари град на телефон 011/2628-882, електронском поштом на адресу crvenikrst@sbb.rs или дођите лично у просторије Црвеног крста Стари град у Улици Студентски трг бр. 18